windows

โปรแกรมบริหารคลินิก F-Derm

posted on 02 Jul 2013 11:45 by takato in Program directory Tech, Fashion, Idea
 โปรแกรมบริหารคลินิก F-Derm
 เป็นระบบ Windows base 

        สำหรับรองรับและสนับสนุนธุรกิจคลินิกผิวหนัง ซึ่งเหมาะสำหรับการบริหารงานในธุรกิจยุคใหม่ ที่ต้องการตัดสินใจที่แม่นยำในเวลาที่จำกัด คุณสามารถควบคุมธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขาย และตรวจสอบต้นทุนให้กับคลินิกด้วย Function CRM ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นCRM หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า Customer Relationship Management CRM นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ หรือวิธีการที่จะเข้าใจ และตอบสนองความต้องการ (Need) และ พฤติกรรม (Behavior) ของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ กับลูกค้าให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่รายได้ที่จะเพิ่มขึ้น จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจ ความต้องการแล ะพฤติกรรมได้ดีขึ้น หากเรารู้จักวิธีที่จะนำมาใช้กับธุรกิจนั้น ๆ 
        

          CRM สามารถช่วยบริหารงานส่วนไหน
 
             - ส่วนการตลาด (Marketing) 
             - ส่วนการขาย (Sales)
             - ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2617-9477, 0-2617-9478

 

Features

             คลินิกหลายแห่งคงจะเคยพบปัญหาการบริหารงานในคลินิก เช่น พื้นที่จำกัดในการจัดเก็บ OPD CARD, ใช้เวลามากในการหาประวัติคนไข้ซักคน, ใบยากับสต๊อกไม่สัมพันธ์กัน หรือหากต้องการนำประวัติคนไข้มาบริหารจัดการ CRM เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น ประจำเดือนให้กับคนไข้ปัญหาทั้งหมดนี้ซึ่งโปรแกรมบริหารคลินิก F-Derm สามารถช่วยบริหารงานให้คุณได้ด้วย Features ต่าง ๆ

บริการคนไข้

 •  
  • วัดอุณหภูมิ, ความดัน, น้ำหนัก, และเรียกดูประวัติได้
  • ค้นหาคนไข้ได้ง่ายและหลากหลายเงื่อนไข
  • เก็บประวัติการรักษาอย่างมีระบบ
  • การขายคอร์ส ทรีตเม้นท์ และคืนคอร์สได้
  • บันทึกรับเงินมัดจำ
  • บันทึกนัดหมาย และติดตามนัดได้สะดวกรวดเร็ว
  • เชื่อมต่อกับกล้อง Webcam เพื่อถ่ายและบันทึกภาพคนไข้
  • สืบค้นคนไข้ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ

บริหารงานคลินิก

 •  
  • จัดลำดับให้บริการคนไข้ได้เป็นระบบ ไม่ให้ต้องคอยนาน
  • ไม่ต้องถามชื่อคนไข้อีกต่อไป เพราะมีรูปถ่าย, ชื่อ, และเวลานัด ขึ้นทุกวัน
  • ขายสินค้า, ควบคุมสต็อก, และออกใบเสร็จ
  • รองรับการทำโปรโมชั่นรูปแบบต่าง ๆ ได้
  • ระบบส่วนแบ่งแพทย์และพนักงาน ตามยอดขาย
  • ควบคุมระบบสต๊อก โดยระบบการรับเข้า – จ่ายออก และสามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดได้
  • ช่วยเตือนติดตามคนไข้ (Recall)
  • ลงเวลาทำงาน บันทึกเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ และสามารถดูรายงานเวลาการทำงานของพนักงานได้
  • หมวดภาพถ่าย เปรียบเทียบภาพถ่ายคนไข้ก่อนการรักษาและหลังการรักษา
  • สรุปรายได้ และส่วนแบ่งแพทย์ เจ้าหน้าที่
  • สรุปรายงานแบบต่าง ๆ เพื่อประมวลผลการทำงาน

ฟังก์ชั่นส่งเสริมการตลาด

 • Gift Voucher สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลดค่ารักษา ส่วนลดค่ายา
 • Member Card สามารถกำหนดส่วนลดได้ตามประเภทของบัตรสมาชิก เช่น VIP Card, Glod Card เป็นต้น
 • Collecting Point สามารถกำหนดเงื่อนไขการสะสมแต้ม และสามารถตัดแต้มได้ตามเงื่อนไข
 • Reward สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้ของแถม และสามารถตัดยอดของแถมเมื่อมีการรับของแถมแล้ว
 • ฟังก์ชั่น SMS ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเวลานัดหมายระหว่างคนไข้ กับคุณหมอ, อวยพรวันเกิดคนไข้ หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น ต่าง ๆ กับคนไข้  

 

โปรแกรมบริหารคลินิก F-Derm สามารถช่วยพัฒนามาตรฐานการบริการคลินิกได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถช่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น จัดทำทะเบียนลูกค้า – คนไข้, ทะเบียนยาเวชภัณฑ์, ระบบ Stock ยา – เวชภัณฑ์, พิมพ์ใบรับรองแพทย์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ที่เลือกให้ตัดหรือไม่ตัด Stock ก็ได้ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้ยา / เวชภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา 
F-Derm สามารถช่วยคุณได้หลายอย่าง ๆ

 • ช่วยรวบรวมข้อมูล โดยแสดงในรูปแบบรายงานเพื่อดูสถิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดในอนาคต เพื่อวางแผนให้สัมพันธ์กัน
 • ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และติดตามคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยวิเคราะห์การเติบโตของคลินิก
 • ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาตรวจสอบย้อนหลังได้
รายละเอียดค่าบริการโปรแกรมและการบริการหลังการขาย

     1. ติดตั้งสาขาแรกจุดแรก25,000.00บาท จุดต่อไป 10,000 บาท 
     2. ติดตั้งสาขาต่อไปจุดแรก18,000.00บาท จุดต่อไป 10,000 บาท 
     3. บริการ Upgrade โปรแกรมฟรี 6 เดือน ผ่านอินเตอ