Manager

7
พฤติกรรมใหม่ที่เปลี่ยนให้คุณมีเงินออม 


           แม้ว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีเงินเก็บ
นั่นเป็นเพราะเมื่อได้รับเงินมา
คนกลุ่มนี้มักจะนำเงินไปใช้ทันทีหรือบางครั้งก็อาจใช้จ่ายมากกว่าเดิม
พฤติกรรมแบบนี้เองที่เป็นสาเหตุให้หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้
หรือเพราะมีรายจ่ายสูงเงินเดือนที่ได้รับจึงไม่เพียงพอ และไม่สามารถเก็บออมได้
แต่ในความจริงทุกคนสามารถเก็บออมได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและกันเงินสำหรับการออมก่อน
หรือที่เรียกว่าออมก่อนใช้
คือเมื่อมีรายได้มาให้แบ่งเงินนำไปออมก่อนส่วนที่เหลือจึงค่อยนำไปใช้
วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนมีเงินเก็บได้ด้วย 7 วิธีการง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการออมและการใช้จ่าย

1.เริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ ทันที เช่น
การเก็บเหรียญสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ 1 บาท 5 บาท หรือ 10 บาท
จะเห็นได้ว่าจำนวนเหรียญที่เก็บในแต่ละครั้งไม่มาก
ทำให้รู้สึกว่าการเก็บออมไม่ได้เป็นภาระ เมื่อรวบรวมไว้นานๆ
ก็กลายเป็นเงินก้อนที่มีมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างที่คนโบราณกล่าวไว้ว่า
“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท”
และควรสร้างวินัยด้วยการออมก่อนใช้ โดยออมให้ได้อย่างน้อย 10%
ของรายได้เสมอ


2.กำหนดจำนวนเงินในกระเป๋า วิธีการนี้ช่วยจำกัดการใช้จ่ายเงิน
โดยอาจจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในช่วง (ระยะ) 1-2 สัปดาห์
ซึ่งจะช่วยให้รู้จำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ และใช้เงินเท่าที่มีในกระเป๋า
หากเงินในกระเป๋าเหลือน้อยแล้วไม่ควรกด ATM เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น วิธีนี้ช่วยให้เราตระหนักรู้ตระหนักใช้
เลือกใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นตามงบประมาณที่มี


3.เก็บเงินแยกไว้ให้ชัดเจน
นอกจากจะแบ่งเงินออมและเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแล้ว ในเงินออมที่เก็บไว้นี้ให้แบ่งเป็น
2 ส่วน
ส่วนแรกนี้จะถือเป็นเงินเก็บที่จะไม่ถูกนำมาใช้เลย
โดยอาจจะเก็บออมในรูปของบัญชีเงินฝากประจำเท่าๆ กันทุกเดือน
หรือกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา
และสำหรับส่วนที่สองนั้นสามารถนำไปใช้ได้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หรือที่เรียกว่าเงินออมสำรองฉุกเฉิน ซึ่งควรมีไม่น้อยกว่า 3 - 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน โดยเก็บออมในบัญชีออมทรัพย์
หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง


4.อย่าซื้อของตามใจชอบ
แยกแยะความจำเป็นและความอยากออกจากกัน เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ แม้จะผ่อนชำระ
0% แต่หากไม่ซื้อก็จะไม่ต้องจ่ายเงินและไม่เป็นหนี้อีกด้วย
หรือก่อนตัดสินใจซื้อให้กลับมาคิดทบทวนอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปอีก 2-3 วัน เราอาจจะไม่ได้อยากได้สินค้านั้นแล้วก็ได้
ฉะนั้นก่อนตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าทุกครั้งให้ถามตนเองก่อนเสมอว่ามีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นหรือไม่


5.ไม่ซื้อของที่มีอยู่แล้วซ้ำอีก
บ่อยครั้งที่เราชอบซื้อของแบบเดิมกลับมา ทั้งที่เคยซื้อของชิ้นนั้นไปแล้ว
ดังนั้นควรสำรวจสิ่งของที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายทำให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้น


6.ปาร์ตี้สังสรรค์อย่างพอดี การทานอาหารนอกบ้านโดยเฉพาะมื้อเย็น
หรือวันหยุด มักจะต้องใช้เงินมากกว่าปกติ ลองหันมาทำอาหารรับประทานกันในบ้าน
นอกจากจะช่วยประหยัดแล้วยังเป็นการใช้เวลากับคนในครอบครัว
อิ่มกายและยังอิ่มใจด้วย


7.ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตต้องระวังอยู่เสมอ
ไม่ใช้เกินแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก
และจ่ายชำระยอดหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกครั้ง
เป็นการใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตในแง่ของความสะดวกสบายและลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดจำนวนมากๆ
แต่ไม่ควรสร้างหนี้จากบัตรเครดิตโดยการทยอยจ่ายหรือจ่ายไม่เต็มจำนวน


นอกจากนั้นแล้วการทำบัญชีรับจ่ายเงินก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยติดตามพฤติกรรมการรับจ่ายเงินของตนเอง
ในช่วงแรกของการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินนั้นอาจจะทำให้เกิดความลำบากใจแต่หากทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดเป็นความเคยชิน
ความตั้งใจจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและที่สำคัญต้องมีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอด้วย 


 


วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2555
โดย เสาวนีย์  พงษ์เสนีย์

ฝ่า