ทุกวันนี้ไมไ่ด้เข้ามาที่ Blog Exteen เพราะมัวแต่เล่น facebook, line จนลืมไปเลยว่าเคยมี blog นี้ และตอนนี้ก็ใช้ blog แห่งนี้มาตั้งแต่ 2006 เกือบจะ 8 ปีแล้ว
 
ถ้าหา blog ที่นี่ไม่ล่มบ่อย ยังทำงานได้ดีก็อยากกลับมา
 
แต่ถ้าหากยังมีปัญหา ก็คงต้องปล่อยไป...
 
การเวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนครับผม

Comment

Comment:

Tweet

angry smile

#2 By (23.27.249.7|23.27.249.7) on 2015-04-05 19:16

ก็ถ้าจะอัพก็อัพได้ครับ แต่คนใช้น้อยลงเยอะ ผมเองก็ยังอัพอยู่แต่มีที่สำรองไว้เผื่อครับ

#1 By Bluewhale on 2014-03-18 14:47