เนื่องจากมีผู้ที่เสนอขอเว็บนี้ต่อ และผมเองก็เสนอรับเงินเพื่อต่ออายุและให้ข้อมูลเว็บไซต์ เช่น รหัสผ่าน ftp / database
จากความรู้สึกไม่สบายใจของทุกฝ่าย จึงขอประกาศตรงนี้ว่า ผมขอยกเลิกการขาย ยกเลิกการให้ข้อมูล และยกเลิกการการรับเงินทุกฝ่าย
เพื่อความสบายใจของทุกคน 

ผมเข้าใจ ว่าข้อมูลทั้ง Email / ชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น หากนำไปดำเนินการต่อโดยมิหวังดี อาจก่อให้เกิดการนำไปใช้ spam website / spam email
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ผมจึงขอแบกรับปัญหานี้แต่เพียงผู้เดียว โดยการปล่อยให้เว็บไซต์นั้นปิดตัวลงอย่างสงบ

ต้องขออภัยที่ตัดสินใจผิดพลาด แต่ตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีก 7 วัน

===========================================

สำหรับผู้ที่แต่ง fiction เอาไว้ แนะนำ backup เอาไว้ เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวได้
ส่วนข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการลบ แต่ลบไม่ได้
เช่น Email / ข้อความต่างๆ
ทางเว็บไซต์จะปล่อยให้เว็บลบหายไปกับระบบ โดยไม่มีการคัดลอกออกมา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้

ขอบคุณครับที่เป็นสมาชิกนักเรียนโรงเรียนแบดบอยแห่งนี้ โรงเรียนแห่งนี้ได้หมดสัญญาแล้ว
แล้วพบกันใหม่ เมื่อมีโอกาสได้พบกัน
Webmaster BadBoySchool.Biz
Ruji [รุจิ] https://www.facebook.com/badboyshota

official page on facebook : https://www.facebook.com/shotabadboy
 
เว็บไซต์ถูกปิดวันที่ 8 มกราคม 2557 แต่ไม่ทราบเวลาที่แน่นอน
ดังนั้นจะเข้าได้วันสุดท้ายวันที่ 7 มกราคม 2557 ครับ
By Webmaster BadBoySchool.Biz
 
http://badboyschool.biz/0/forum.php?mod=viewthread&tid=5799
 

Comment

Comment:

Tweet