[แจก] SPSS 17 โปรแกรมคำนวนทางสถิติ

SPSS 17 Multilenguaje Full.rar
http://www.mediafire.com/?dkq8crlzsb72se1

หรือ

http://www.mediafire.com/?m2jnciekr9gmzp5

หรือ

SPSS 17 Multilenguaje Full.part1.rar
http://www.mediafire.com/?75dsklnryag

SPSS 17 Multilenguaje Full.part2.rar
http://www.mediafire.com/?kasw18u0qdd

ส่วนนี้เป็นคู่มือฉบับภาษาไทยนะครับผม
http://www.mediafire.com/?4gde5n3gr6cwf40

ดีไม่ดียังไงก็ลองดูก่อนนะครับ

ลองโหลดใช้ดูครับ โดยส่วนตัวผมลองใช้เองแล้วได้ผล 100 % ครับ

 *****************************


ถ้าใช้ Windows 7 แนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 19

IBM.SPSS.Statistics.v19.Multilingual-EQUiNOX.part3.rar.
www.mediafire.com/?gftx6e34g1ifyx7

IBM.SPSS.Statistics.v19.Multilingual-EQUiNOX.part1.rar.
www.mediafire.com/?xs5ajh3c2i7twk3

IBM.SPSS.Statistics.v19.Multilingual-EQUiNOX.part2.rar.
www.mediafire.com/?dc57jqdncm9tcqe

การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ในปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา จะต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ หรืองานวิจัย หรือ Thesis หรือ Dissertation เพื่อนำเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันที่ศึกษาอยู่ ตลอดจนการทำวิจัยของนักวิจัยที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพ และข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงปริมาณ แต่ในการทำวิจัยทางสาขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเชิงปริมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยผู้วิจัยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม SPSS ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากใช้งานได้ง่าย และสามารถหามาใช้ได้ง่าย นอกจากนี้โปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อันจะเห็นได้จาก รุ่นของโปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบัน SPSS for Windows พัฒนามาถึงรุ่นที่ 13 แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คู่มือการใช้โปรแกรมจะต้องมีการพัฒนาตามให้ทัน เพื่อเสนอคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมและคุณสมบัติใหม่ที่ปรากฏในโปรแกรมรุ่นใหม่ ให้ผู้ใช้ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องกับลักษณะง