- วิธีการตี Tomahawk, Cobra + Spin แบบละเอียด และเทคนิคการพัตต์เบื้องต้น
http://www.pangya.in.th/data_download/multimedia/PY_Gamer_Zone.zip
- ขนาดไฟล์ : High Quality 35.1MB

จาก : http://www.pangya.in.th/download/multimedia.php

เทคนิค จาก webmaster pangya จาก : http://board.pangya.in.th/

http://board.pangya.in.th/viewtopic.php?t=87

Spin หน้า = กลิ้งลูกม้วนไปข้างหน้า (คลิกที่ลูกด้านบน หรือกด Ctrl+ขึ้น) เวลาตีให้กดขึ้นค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า
Spin หลัง = กลิ้งลูกม้วนกลับหลัง (คลิกที่ลูกด้านล่าง หรือกด Ctrl+ลง) เวลาตีให้กดลงค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า

Tomahawk Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Tomahawk Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

[ เงื่อนไขของการติด x 2 คือ ต้องใช้เกจปังย่า และ ติด Max Power สำหรับท่าพิเศษธรรมดาไม่จำเป็นต้อง Max นะครับ ]

ลองทำกันดูนะ เทคนิคเหล่านี้ช่วยในการปั๊มปังได้มากทีเดียว

http://www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=c04512

วิธี ~*Hole In One*~ หลุม 2 ด่านแรก

องศาทั้งหมด เทียบจากแกนYน่ะคับ)

----------------------ลม1----- ลม2----- ลม3----- ลม4----- ลม5----- ลม6----- ลม7----- ลม8----- ลม9
5องศา---ไม้1w--- 0.07---- 0.14---- 0.21---- 0.28---- 0.35---- 0.42---- 0.49---- 0.56---- 0.63
---------- ไม้2w--- 0.08---- 0.16---- 0.23---- 0.31---- 0.39---- 0.47---- 0.55---- 0.62---- 0.71
---------- ไม้3w--- 0.09---- 0.17---- 0.26---- 0.34---- 0.42---- 0.51---- 0.60---- 0.68---- 0.77
10องศา-ไม้1w--- 0.14---- 0.28---- 0.42---- 0.55---- 0.70---- 0.83---- 0.97---- 1.11---- 1.25
---------- ไม้2w--- 0.16---- 0.31---- 0.47---- 0.62---- 0.78---- 0.94---- 1.09---- 1.25---- 1.40
---------- ไม้3w--- 0.17---- 0.34---- 0.51---- 0.68---- 0.85---- 1.02---- 1.19---- 1.36---- 1.53
15องศา- ไม้1w--- 0.21---- 0.41---- 0.62---- 0.83---- 1.03---- 1.24---- 1.45---- 1.66---- 1.86
---------- ไม้2w--- 0.23---- 0.46---- 0.70---- 0.93---- 1.16---- 1.40---- 1.63---- 1.86---- 2.10
---------- ไม้3w--- 0.25---- 0.51---- 0.76---- 1.01---- 1.27---- 1.52---- 1.77---- 2.03---- 2.28
20องศา- ไม้1w--- 0.27---- 0.55---- 0.82---- 1.09---- 1.37---- 1.64---- 1.91---- 2.19---- 2.46
---------- ไม้2w--- 0.31---- 0.62---- 0.92---- 1.23---- 1.54---- 1.85---- 2.15---- 2.46---- 2.77
---------- ไม้3w--- 0.34---- 0.67---- 1.00---- 1.34---- 1.67---- 2.01---- 2.35---- 2.68---- 3.02
25องศา- ไม้1w--- 0.34---- 0.68---- 1.01---- 1.35---- 1.69---- 2.03---- 2.36---- 2.70---- 3.04
---------- ไม้2w--- 0.38---- 0.76---- 1.14---- 1.52---- 1.90---- 2.28---- 2.66---- 3.04---- 3.42
---------- ไม้3w--- 0.41---- 0.83---- 1.24---- 1.65---- 2.07---- 2.48---- 2.90---- 3.31---- 3.72
30องศา- ไม้1w--- 0.40---- 0.80---- 1.20---- 1.60---- 2.00---- 2.40---- 2.80---- 3.20---- 3.60
---------- ไม้2w--- 0.45---- 0.90---- 1.35---- 1.80---- 2.25---- 2.70---- 3.15---- 3.60---- 4.05
---------- ไม้3w--- 0.49---- 0.98---- 1.47---- 1.96---- 2.45---- 2.94---- 3.43---- 3.92---- 4.41
35องศา- ไม้1w--- 0.46---- 0.92---- 1.38---- 1.83---- 2.29---- 2.75---- 3.21---- 3.67---- 4.13
---------- ไม้2w--- 0.52---- 1.03---- 1.55---- 2.06---- 2.58---- 3.10---- 3.61---- 4.13---- 4.65
---------- ไม้3w--- 0.56---- 1.12---- 1.69---- 2.25---- 2.81---- 3.37---- 3.93---- 4.50---- 5.06
40องศา- ไม้1w--- 0.51---- 1.03---- 1.54---- 2.06---- 2.57---- 3.08---- 3.60---- 4.11---- 4.63
---------- ไม้2w--- 0.58---- 1.16---- 1.74---- 2.32---- 2.89---- 3.47---- 4.05---- 4.63---- 5.21
---------- ไม้3w--- 0.63---- 1.26---- 1.89---- 2.52---- 3.15---- 3.78---- 4.41---- 5.04---- 5.67
45องศา- ไม้1w--- 0.57---- 1.13---- 1.70---- 2.26---- 2.83---- 3.39---- 3.96---- 4.53---- 5.09


50องศา- ไม้1w--- 0.61---- 1.23---- 1.84---- 2.45---- 3.06---- 3.67---- 4.29---- 4.90---- 5.51
---------- ไม้2w--- 0.69---- 1.38---- 2.07---- 2.76---- 3.45---- 4.14---- 4.83---- 5.52---- 6.20
---------- ไม้3w--- 0.75---- 1.50---- 2.25---- 3.00---- 3.75---- 4.50---- 5.25---- 6.00---- 6.76
55องศา- ไม้1w-- 0..66---- 1.31---- 1.97---- 2.62---- 3.28---- 3.93---- 4.59---- 5.24---- 5.89
---------- ไม้2w--- 0.74---- 1.47---- 2.21---- 2.95---- 3.68---- 4.42---- 5.16---- 5.90---- 6.63
---------- ไม้3w--- 0.80---- 1.60---- 2.41---- 3.21---- 4.01---- 4.82---- 5.62---- 6.42---- 7.22
60องศา- ไม้1w--- 0.69---- 1.38---- 2.08---- 2.77---- 3.46---- 4.16---- 4.85---- 5.54---- 6.24
---------- ไม้2w--- 0.78---- 1.56---- 2.34---- 3.12---- 3.90---- 4.68---- 5.46---- 6.24---- 7.01
---------- ไม้3w--- 0.85---- 1.70---- 2.54---- 3.39---- 4.24---- 5.09---- 5.94---- 6.79---- 7.63
65องศา- ไม้1w--- 0.73---- 1.45---- 2.17---- 2.90---- 3.62---- 4.35---- 5.08---- 5.80---- 6.53
---------- ไม้2w--- 0.81---- 1.63---- 2.45---- 3.26---- 4.07---- 4.89---- 5.71---- 6.52---- 7.34
---------- ไม้3w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.44---- 5.33---- 6.21---- 7.10---- 7.99
70องศา- ไม้1w--- 0.75---- 1.50---- 2.26---- 3.00---- 3.76---- 4.51---- 5.26---- 6.01---- 6.76
---------- ไม้2w--- 0.85---- 1.69---- 2.54---- 3.38---- 4.23---- 5.07---- 5.92---- 6.77---- 7.61
---------- ไม้3w--- 0.92---- 1.84---- 2.76---- 3.68---- 4.60---- 5.52---- 6.44---- 7.36---- 8.28
75องศา- ไม้1w--- 0.77---- 1.55---- 2.32---- 3.09---- 3.86---- 4.64---- 5.41---- 6.18---- 6.95
---------- ไม้2w--- 0.87---- 1.73---- 2.60---- 3.47---- 4.34---- 5.21---- 6.08---- 6.95---- 7.82
---------- ไม้3w--- 0.94---- 1.89---- 2.84---- 3.78---- 4.73---- 5.67---- 6.62---- 7.57---- 8.51
80องศา- ไม้1w-- 0..79---- 1.58---- 2.37---- 3.15---- 3.94---- 4.73---- 5.51---- 6.30---- 7.09
---------- ไม้2w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.43---- 5.32---- 6.20---- 7.09---- 7.98
---------- ไม้3w--- 0.96---- 1.93---- 2.89---- 3.86---- 4.82---- 5.79---- 6.75---- 7.72---- 8.68
85องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.39---- 3.19---- 3.98---- 4.78---- 5.58---- 6.37---- 7.17
---------- ไม้2w--- 0.89---- 1.79---- 2.69---- 3.58---- 4.48---- 5.38---- 6.27---- 7.17---- 8.07
---------- ไม้3w--- 0.97---- 1.95---- 2.93---- 3.90---- 4.88---- 5.85---- 6.83---- 7.81---- 8.78
90องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.40---- 3.20---- 4.00---- 4.80---- 5.60---- 6.40---- 7.20
---------- ไม้2w--- 0.90---- 1.80---- 2.70---- 3.60---- 4.50---- 5.40---- 6.30---- 7.20---- 8.10
---------- ไม้3w--- 0.98---- 1.96---- 2.94---- 3.92---- 4.90---- 5.88---- 6.86---- 7.84---- 8.82

นำมาจาก http://www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=c04512
ในเว็บมีภาพให้ดูประกอบด้วย

อีกเว็บไซด์หนึ่ง : http://www.buscience15.com/webboard/index.php?PHPSESSID=9f841cd6004445ebf87e9c344b364a94&topic=497.msg5290

เทคนิคการเล่นเบื้องต้น แต่มีประโยชน์มากๆ สำหรับเทคนิคขั้นสูง
http://www.pangya.in.th/information_guide/manual_interface.php
ตรงนี้ให้อ่านให้ละเอียดนะครับ จะช่วยเรื่องการตีลูกได้มากทีเดียว

สำหรับด่านใหม่ๆ มีเทคนิคบอกด้วย ซึ่งผมก็ปั๊มปังจากด่าน wiz wiz และ blue moon เป็นประจำ
http://www.pangya.in.th/information_guide/course.php

เทคนิคดีดีจากไม้กอล์ฟ
http://www.pangya.in.th/information_guide/clubset.php

ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีก แต่อยากให้ติดตามกิจกรรม ชมหน้าเว็บไซด์หลัก ประกอบกับเว็บบอร์ดไปด้วย เว็บหลักๆ มีดังต่อไปนี้

http://www.pangya.in.th/main.php
http://board.pangya.in.th
http://www.pramool.com:443/webboard/list3.php3?cate=gam_pangya


edit @ 2005/10/01 09:14:13

Comment

Comment:

Tweet

ไม่เข้าใจอะ!!! - -

#285 By puyplay on 2013-01-24 19:55

#284 By affan20 (103.7.57.18|182.52.66.207) on 2012-10-17 11:25

----------------------ลม1----- ลม2----- ลม3----- ลม4----- ลม5----- ลม6----- ลม7----- ลม8----- ลม9
5องศา---ไม้1w--- 0.07---- 0.14---- 0.21---- 0.28---- 0.35---- 0.42---- 0.49---- 0.56---- 0.63
---------- ไม้2w--- 0.08---- 0.16---- 0.23---- 0.31---- 0.39---- 0.47---- 0.55---- 0.62---- 0.71
---------- ไม้3w--- 0.09---- 0.17---- 0.26---- 0.34---- 0.42---- 0.51---- 0.60---- 0.68---- 0.77
10องศา-ไม้1w--- 0.14---- 0.28---- 0.42---- 0.55---- 0.70---- 0.83---- 0.97---- 1.11---- 1.25
---------- ไม้2w--- 0.16---- 0.31---- 0.47---- 0.62---- 0.78---- 0.94---- 1.09---- 1.25---- 1.40
---------- ไม้3w--- 0.17---- 0.34---- 0.51---- 0.68---- 0.85---- 1.02---- 1.19---- 1.36---- 1.53
15องศา- ไม้1w--- 0.21---- 0.41---- 0.62---- 0.83---- 1.03---- 1.24---- 1.45---- 1.66---- 1.86
---------- ไม้2w--- 0.23---- 0.46---- 0.70---- 0.93---- 1.16---- 1.40---- 1.63---- 1.86---- 2.10
---------- ไม้3w--- 0.25---- 0.51---- 0.76---- 1.01---- 1.27---- 1.52---- 1.77---- 2.03---- 2.28
20องศา- ไม้1w--- 0.27---- 0.55---- 0.82---- 1.09---- 1.37---- 1.64---- 1.91---- 2.19---- 2.46
---------- ไม้2w--- 0.31---- 0.62---- 0.92---- 1.23---- 1.54---- 1.85---- 2.15---- 2.46---- 2.77
---------- ไม้3w--- 0.34---- 0.67---- 1.00---- 1.34---- 1.67---- 2.01---- 2.35---- 2.68---- 3.02
25องศา- ไม้1w--- 0.34---- 0.68---- 1.01---- 1.35---- 1.69---- 2.03---- 2.36---- 2.70---- 3.04
---------- ไม้2w--- 0.38---- 0.76---- 1.14---- 1.52---- 1.90---- 2.28---- 2.66---- 3.04---- 3.42
---------- ไม้3w--- 0.41---- 0.83---- 1.24---- 1.65---- 2.07---- 2.48---- 2.90---- 3.31---- 3.72
30องศา- ไม้1w--- 0.40---- 0.80---- 1.20---- 1.60---- 2.00---- 2.40---- 2.80---- 3.20---- 3.60
---------- ไม้2w--- 0.45---- 0.90---- 1.35---- 1.80---- 2.25---- 2.70---- 3.15---- 3.60---- 4.05
---------- ไม้3w--- 0.49---- 0.98---- 1.47---- 1.96---- 2.45---- 2.94---- 3.43---- 3.92---- 4.41
35องศา- ไม้1w--- 0.46---- 0.92---- 1.38---- 1.83---- 2.29---- 2.75---- 3.21---- 3.67---- 4.13
---------- ไม้2w--- 0.52---- 1.03---- 1.55---- 2.06---- 2.58---- 3.10---- 3.61---- 4.13---- 4.65
---------- ไม้3w--- 0.56---- 1.12---- 1.69---- 2.25---- 2.81---- 3.37---- 3.93---- 4.50---- 5.06
40องศา- ไม้1w--- 0.51---- 1.03---- 1.54---- 2.06---- 2.57---- 3.08---- 3.60---- 4.11---- 4.63
---------- ไม้2w--- 0.58---- 1.16---- 1.74---- 2.32---- 2.89---- 3.47---- 4.05---- 4.63---- 5.21
---------- ไม้3w--- 0.63---- 1.26---- 1.89---- 2.52---- 3.15---- 3.78---- 4.41---- 5.04---- 5.67
45องศา- ไม้1w--- 0.57---- 1.13---- 1.70---- 2.26---- 2.83---- 3.39---- 3.96---- 4.53---- 5.09
50องศา- ไม้1w--- 0.61---- 1.23---- 1.84---- 2.45---- 3.06---- 3.67---- 4.29---- 4.90---- 5.51
---------- ไม้2w--- 0.69---- 1.38---- 2.07---- 2.76---- 3.45---- 4.14---- 4.83---- 5.52---- 6.20
---------- ไม้3w--- 0.75---- 1.50---- 2.25---- 3.00---- 3.75---- 4.50---- 5.25---- 6.00---- 6.76
55องศา- ไม้1w-- 0..66---- 1.31---- 1.97---- 2.62---- 3.28---- 3.93---- 4.59---- 5.24---- 5.89
---------- ไม้2w--- 0.74---- 1.47---- 2.21---- 2.95---- 3.68---- 4.42---- 5.16---- 5.90---- 6.63
---------- ไม้3w--- 0.80---- 1.60---- 2.41---- 3.21---- 4.01---- 4.82---- 5.62---- 6.42---- 7.22
60องศา- ไม้1w--- 0.69---- 1.38---- 2.08---- 2.77---- 3.46---- 4.16---- 4.85---- 5.54---- 6.24
---------- ไม้2w--- 0.78---- 1.56---- 2.34---- 3.12---- 3.90---- 4.68---- 5.46---- 6.24---- 7.01
---------- ไม้3w--- 0.85---- 1.70---- 2.54---- 3.39---- 4.24---- 5.09---- 5.94---- 6.79---- 7.63
65องศา- ไม้1w--- 0.73---- 1.45---- 2.17---- 2.90---- 3.62---- 4.35---- 5.08---- 5.80---- 6.53
---------- ไม้2w--- 0.81---- 1.63---- 2.45---- 3.26---- 4.07---- 4.89---- 5.71---- 6.52---- 7.34
---------- ไม้3w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.44---- 5.33---- 6.21---- 7.10---- 7.99
70องศา- ไม้1w--- 0.75---- 1.50---- 2.26---- 3.00---- 3.76---- 4.51---- 5.26---- 6.01---- 6.76
---------- ไม้2w--- 0.85---- 1.69---- 2.54---- 3.38---- 4.23---- 5.07---- 5.92---- 6.77---- 7.61
---------- ไม้3w--- 0.92---- 1.84---- 2.76---- 3.68---- 4.60---- 5.52---- 6.44---- 7.36---- 8.28
75องศา- ไม้1w--- 0.77---- 1.55---- 2.32---- 3.09---- 3.86---- 4.64---- 5.41---- 6.18---- 6.95
---------- ไม้2w--- 0.87---- 1.73---- 2.60---- 3.47---- 4.34---- 5.21---- 6.08---- 6.95---- 7.82
---------- ไม้3w--- 0.94---- 1.89---- 2.84---- 3.78---- 4.73---- 5.67---- 6.62---- 7.57---- 8.51
80องศา- ไม้1w-- 0..79---- 1.58---- 2.37---- 3.15---- 3.94---- 4.73---- 5.51---- 6.30---- 7.09
---------- ไม้2w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.43---- 5.32---- 6.20---- 7.09---- 7.98
---------- ไม้3w--- 0.96---- 1.93---- 2.89---- 3.86---- 4.82---- 5.79---- 6.75---- 7.72---- 8.68
85องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.39---- 3.19---- 3.98---- 4.78---- 5.58---- 6.37---- 7.17
---------- ไม้2w--- 0.89---- 1.79---- 2.69---- 3.58---- 4.48---- 5.38---- 6.27---- 7.17---- 8.07
---------- ไม้3w--- 0.97---- 1.95---- 2.93---- 3.90---- 4.88---- 5.85---- 6.83---- 7.81---- 8.78
90องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.40---- 3.20---- 4.00---- 4.80---- 5.60---- 6.40---- 7.20
---------- ไม้2w--- 0.90---- 1.80---- 2.70---- 3.60---- 4.50---- 5.40---- 6.30---- 7.20---- 8.10
---------- ไม้3w--- 0.98---- 1.96---- 2.94---- 3.92---- 4.90---- 5.88---- 6.86---- 7.84---- 8.82
ผมดันตีพลาดไปนิด(จบเห่เลย)

#283 By n (103.7.57.18|125.27.32.96) on 2012-10-01 23:07


พบกับความสนุกสดใหม่ของเกมส์ตีกลอฟฉบับแอบแบ๊วๆที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุดได้เร็วๆนี้กิจกรรมเด็จๆของเราคือ ทุกสิ้นเดือน จะมีการชิงเงินสด 2000บาท ถ้าคุณคิดว่าแน่เราขอท้าคุณในศึกดวลวงสวิงครั้งนี้ เราขอท้าคุณ !!!!


เพียงแค่สมัครรับทันที 1,500,000P 1,500,000P พบกับกิจกรรมมากมาย ระบบเพี๊ยบออกรอบได้ไม่มีเบื่อ เครื่องแรงหายห่วง ทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์จะคอยดูแลและแนะนำท่านตลอด24 ชม. จีเอ็มน่ารัก เป็นกันเอง กิจกรรมบ่อย


ย้ำว่าเรามีกิจกรรมดวลวงสวิงชิงเงิน 2000บาททุกเดือน (ท่านจะรับเป็นทรูหรือเงินสดก้อได้)http://www.pangya-eiei.comhttp://www.pangya-eiei.com

#282 By pangyaeiei (103.7.57.18|118.172.91.94) on 2012-05-05 11:55

#281 By worayut2011 (171.5.34.73) on 2012-04-23 00:55

สวัสดีคับผมน้องใหม่กรุณาสอนด้วยนะคับ

#280 By แม็ก (180.180.151.161) on 2012-04-09 19:28

cry surprised smile ของคุณนะค่ะbig smile

#279 By stang (101.108.54.32) on 2011-11-22 17:34

อิเกมน่าฮีสาสนี่โลมเห่อายัยก้อมะรุไอเทมกะเน่าอย่าปายเล่งมันน้าอิปางย่าเถื่อนอ้าสาส

#278 By แตด (180.180.232.49) on 2011-01-14 18:41

rikiup[p\

#277 By พะั (180.180.128.236) on 2010-10-28 12:08

question embarrassed wink cry fdsghERFHErahdfhdfah

#276 By (125.26.168.101) on 2010-10-12 14:54

งง

#275 By รานยนรย (118.174.117.78) on 2010-10-10 23:38

ม่ายเข้าจาย

#274 By งุงิ (180.183.1.106) on 2010-10-08 07:36

DUjbuD <a href="http://zcsgtvwctkyg.com/">zcsgtvwctkyg</a>, [url=http://aozmzofygwqm.com/]aozmzofygwqm[/url], [link=http://haulpqlfwweq.com/]haulpqlfwweq[/link], http://dybrgictbwns.com/

#273 By UJrNPqahPRjugz (144.41.15.23) on 2010-10-06 17:53

ดีมากสุดยอดเลยพวก

#272 By หกหกห (124.120.11.99) on 2010-09-07 03:47

ควยทุกคนbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#271 By ไม่ประสง (119.31.121.88) on 2010-08-30 17:07

ขายเงิยนเอ็มปังย่าครับเอ็มละ 150 ครับ ไม่เกรียนครับ ติดต่มาที่ 0821775872 ช้าหมดครับ
ทีม เศษฐี คลับ ครับ

#270 By เด็กผี (118.172.216.21) on 2010-08-10 00:26

#269 By กเก (118.172.211.60) on 2010-06-30 12:04

#268 By กเก (118.172.211.60) on 2010-06-30 12:04

................
.............
................

...............sad smile surprised smile double wink cry double wink wink surprised smile wink double wink

#267 By อาธิป (124.120.20.87) on 2010-03-31 02:32

แต๊ง หลาย คับ

#266 By กหด (124.122.47.24) on 2010-03-30 18:33

พี่ๆรู้จักท่า spike กันรึป่าวคับ ผมรู้เพราะผมไปเล่นของเกาหลีมามันเป็นท่าคอบร้า+โทมาฮอคด้วยแหละขอบอกๆ


รุตั้งนานแล้ว

#265 By หยก (118.172.237.167) on 2010-03-27 23:29

ไม่บอกนู๋ก็รู้ค่ะ angry smile ^^อิอิ โฮเปนพัน

#264 By น้อง เปรม (119.42.86.87) on 2010-03-24 15:08

กลุ่ม lloU หายไปไหนหมดมาเจอที่โสด4ด่วน
lloU_ข้างตู้

#263 By lloU (114.128.117.67) on 2010-03-15 15:29

big smile ยอดไปเลย

#262 By 55555+ (58.9.66.189) on 2010-03-09 13:35

big smile ยอดไปเลย

#261 By 55555+ (58.9.66.189) on 2010-03-09 13:33

#260 By น้องปีศาล (113.53.108.48) on 2010-02-17 14:48

#259 By สัสหมา (124.157.220.253) on 2009-12-26 19:57

ว้าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆopen-mounthed smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#258 By ว้าว (113.53.51.177) on 2009-11-18 14:20

ขอบคุณครับ

#257 By mp3 ฟรี (117.47.178.6) on 2009-10-29 10:00

ควาย

ใครๆเค้าก๊รู้ ไอ้ โง่

#256 By กูเจ๋ง พอ (125.26.13.120) on 2009-09-24 15:29

ขอบคุณครับ

#255 By mp3 ฟรี (117.47.179.50) on 2009-09-08 08:00

+

#254 By (118.172.181.238) on 2009-08-09 09:16

lzkgnzsc hlkisbff ndpxqmgb

#253 By zkrSCaboRz (95.169.190.71) on 2009-08-01 09:13

qbypqfrv fcutkwko eefmouvm

#252 By tSomJGIQ (95.169.190.71) on 2009-07-31 18:51

egzlupef unpfomtk bktmyhlz

#251 By kpSpyaGwPFd (95.169.190.71) on 2009-07-31 18:01

fxhnfjus kutrmzwe dpzjhltp

#250 By MzuXlrMGi (95.169.190.71) on 2009-07-31 13:47

FPug8P cihkyihc sdxmhbgi xglauuhf

#249 By nlDOdRheKFJEIiChh (89.248.172.50) on 2009-07-21 11:18

gofh!

#248 By Kazelfbn (88.198.53.43) on 2009-07-19 17:08

Hi!clqt!

#247 By Kazelayv (88.198.53.43) on 2009-07-19 17:08

Hi!dgsh! http://mezbtfdf.com vqknv zkoyv

#246 By Kazelgxh (88.198.53.43) on 2009-07-19 17:07

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#245 By music (61.7.186.29) on 2009-07-14 12:20

open-mounthed smile open-mounthed smile

#244 By mp3 (114.128.76.144) on 2009-07-07 12:56

ทำไงวะดฮหลุม2อะไอสัส

#243 By (118.175.4.146) on 2009-06-24 14:26

#242 By pong (125.26.96.40) on 2009-05-21 19:50

ขอบคุณครับสำข้อมูลดีๆ
จะได้เอาไปซ้อมครับ

#241 By (58.147.38.44) on 2009-05-20 16:27

ใครรู้วิธีpmบอกเราหน่อยจิ เราทำไม่เป็นง่ะ

#240 By ริน (222.123.202.88) on 2009-05-16 22:20

องศาคือไรง่า งงมากมาย ดูไม่เป็นอ่ะsad smile

#239 By ริน (222.123.202.88) on 2009-05-16 22:19

embarrassed

#238 By ริน (222.123.202.88) on 2009-05-16 22:18

ขอบคูณมากๆครับconfused smile

#237 By BoY (125.26.24.154) on 2009-03-07 20:51

ขอบคุณมากๆเลยครับ และมากด้วยคำขอบคุณจริงๆ confused smile

#236 By BoY (125.26.24.154) on 2009-03-07 20:46