- วิธีการตี Tomahawk, Cobra + Spin แบบละเอียด และเทคนิคการพัตต์เบื้องต้น
http://www.pangya.in.th/data_download/multimedia/PY_Gamer_Zone.zip
- ขนาดไฟล์ : High Quality 35.1MB

จาก : http://www.pangya.in.th/download/multimedia.php

เทคนิค จาก webmaster pangya จาก : http://board.pangya.in.th/

http://board.pangya.in.th/viewtopic.php?t=87

Spin หน้า = กลิ้งลูกม้วนไปข้างหน้า (คลิกที่ลูกด้านบน หรือกด Ctrl+ขึ้น) เวลาตีให้กดขึ้นค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า
Spin หลัง = กลิ้งลูกม้วนกลับหลัง (คลิกที่ลูกด้านล่าง หรือกด Ctrl+ลง) เวลาตีให้กดลงค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า

Tomahawk Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Tomahawk Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

[ เงื่อนไขของการติด x 2 คือ ต้องใช้เกจปังย่า และ ติด Max Power สำหรับท่าพิเศษธรรมดาไม่จำเป็นต้อง Max นะครับ ]

ลองทำกันดูนะ เทคนิคเหล่านี้ช่วยในการปั๊มปังได้มากทีเดียว

http://www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=c04512

วิธี ~*Hole In One*~ หลุม 2 ด่านแรก

องศาทั้งหมด เทียบจากแกนYน่ะคับ)

----------------------ลม1----- ลม2----- ลม3----- ลม4----- ลม5----- ลม6----- ลม7----- ลม8----- ลม9
5องศา---ไม้1w--- 0.07---- 0.14---- 0.21---- 0.28---- 0.35---- 0.42---- 0.49---- 0.56---- 0.63
---------- ไม้2w--- 0.08---- 0.16---- 0.23---- 0.31---- 0.39---- 0.47---- 0.55---- 0.62---- 0.71
---------- ไม้3w--- 0.09---- 0.17---- 0.26---- 0.34---- 0.42---- 0.51---- 0.60---- 0.68---- 0.77
10องศา-ไม้1w--- 0.14---- 0.28---- 0.42---- 0.55---- 0.70---- 0.83---- 0.97---- 1.11---- 1.25
---------- ไม้2w--- 0.16---- 0.31---- 0.47---- 0.62---- 0.78---- 0.94---- 1.09---- 1.25---- 1.40
---------- ไม้3w--- 0.17---- 0.34---- 0.51---- 0.68---- 0.85---- 1.02---- 1.19---- 1.36---- 1.53
15องศา- ไม้1w--- 0.21---- 0.41---- 0.62---- 0.83---- 1.03---- 1.24---- 1.45---- 1.66---- 1.86
---------- ไม้2w--- 0.23---- 0.46---- 0.70---- 0.93---- 1.16---- 1.40---- 1.63---- 1.86---- 2.10
---------- ไม้3w--- 0.25---- 0.51---- 0.76---- 1.01---- 1.27---- 1.52---- 1.77---- 2.03---- 2.28
20องศา- ไม้1w--- 0.27---- 0.55---- 0.82---- 1.09---- 1.37---- 1.64---- 1.91---- 2.19---- 2.46
---------- ไม้2w--- 0.31---- 0.62---- 0.92---- 1.23---- 1.54---- 1.85---- 2.15---- 2.46---- 2.77
---------- ไม้3w--- 0.34---- 0.67---- 1.00---- 1.34---- 1.67---- 2.01---- 2.35---- 2.68---- 3.02
25องศา- ไม้1w--- 0.34---- 0.68---- 1.01---- 1.35---- 1.69---- 2.03---- 2.36---- 2.70---- 3.04
---------- ไม้2w--- 0.38---- 0.76---- 1.14---- 1.52---- 1.90---- 2.28---- 2.66---- 3.04---- 3.42
---------- ไม้3w--- 0.41---- 0.83---- 1.24---- 1.65---- 2.07---- 2.48---- 2.90---- 3.31---- 3.72
30องศา- ไม้1w--- 0.40---- 0.80---- 1.20---- 1.60---- 2.00---- 2.40---- 2.80---- 3.20---- 3.60
---------- ไม้2w--- 0.45---- 0.90---- 1.35---- 1.80---- 2.25---- 2.70---- 3.15---- 3.60---- 4.05
---------- ไม้3w--- 0.49---- 0.98---- 1.47---- 1.96---- 2.45---- 2.94---- 3.43---- 3.92---- 4.41
35องศา- ไม้1w--- 0.46---- 0.92---- 1.38---- 1.83---- 2.29---- 2.75---- 3.21---- 3.67---- 4.13
---------- ไม้2w--- 0.52---- 1.03---- 1.55---- 2.06---- 2.58---- 3.10---- 3.61---- 4.13---- 4.65
---------- ไม้3w--- 0.56---- 1.12---- 1.69---- 2.25---- 2.81---- 3.37---- 3.93---- 4.50---- 5.06
40องศา- ไม้1w--- 0.51---- 1.03---- 1.54---- 2.06---- 2.57---- 3.08---- 3.60---- 4.11---- 4.63
---------- ไม้2w--- 0.58---- 1.16---- 1.74---- 2.32---- 2.89---- 3.47---- 4.05---- 4.63---- 5.21
---------- ไม้3w--- 0.63---- 1.26---- 1.89---- 2.52---- 3.15---- 3.78---- 4.41---- 5.04---- 5.67
45องศา- ไม้1w--- 0.57---- 1.13---- 1.70---- 2.26---- 2.83---- 3.39---- 3.96---- 4.53---- 5.09


50องศา- ไม้1w--- 0.61---- 1.23---- 1.84---- 2.45---- 3.06---- 3.67---- 4.29---- 4.90---- 5.51
---------- ไม้2w--- 0.69---- 1.38---- 2.07---- 2.76---- 3.45---- 4.14---- 4.83---- 5.52---- 6.20
---------- ไม้3w--- 0.75---- 1.50---- 2.25---- 3.00---- 3.75---- 4.50---- 5.25---- 6.00---- 6.76
55องศา- ไม้1w-- 0..66---- 1.31---- 1.97---- 2.62---- 3.28---- 3.93---- 4.59---- 5.24---- 5.89
---------- ไม้2w--- 0.74---- 1.47---- 2.21---- 2.95---- 3.68---- 4.42---- 5.16---- 5.90---- 6.63
---------- ไม้3w--- 0.80---- 1.60---- 2.41---- 3.21---- 4.01---- 4.82---- 5.62---- 6.42---- 7.22
60องศา- ไม้1w--- 0.69---- 1.38---- 2.08---- 2.77---- 3.46---- 4.16---- 4.85---- 5.54---- 6.24
---------- ไม้2w--- 0.78---- 1.56---- 2.34---- 3.12---- 3.90---- 4.68---- 5.46---- 6.24---- 7.01
---------- ไม้3w--- 0.85---- 1.70---- 2.54---- 3.39---- 4.24---- 5.09---- 5.94---- 6.79---- 7.63
65องศา- ไม้1w--- 0.73---- 1.45---- 2.17---- 2.90---- 3.62---- 4.35---- 5.08---- 5.80---- 6.53
---------- ไม้2w--- 0.81---- 1.63---- 2.45---- 3.26---- 4.07---- 4.89---- 5.71---- 6.52---- 7.34
---------- ไม้3w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.44---- 5.33---- 6.21---- 7.10---- 7.99
70องศา- ไม้1w--- 0.75---- 1.50---- 2.26---- 3.00---- 3.76---- 4.51---- 5.26---- 6.01---- 6.76
---------- ไม้2w--- 0.85---- 1.69---- 2.54---- 3.38---- 4.23---- 5.07---- 5.92---- 6.77---- 7.61
---------- ไม้3w--- 0.92---- 1.84---- 2.76---- 3.68---- 4.60---- 5.52---- 6.44---- 7.36---- 8.28
75องศา- ไม้1w--- 0.77---- 1.55---- 2.32---- 3.09---- 3.86---- 4.64---- 5.41---- 6.18---- 6.95
---------- ไม้2w--- 0.87---- 1.73---- 2.60---- 3.47---- 4.34---- 5.21---- 6.08---- 6.95---- 7.82
---------- ไม้3w--- 0.94---- 1.89---- 2.84---- 3.78---- 4.73---- 5.67---- 6.62---- 7.57---- 8.51
80องศา- ไม้1w-- 0..79---- 1.58---- 2.37---- 3.15---- 3.94---- 4.73---- 5.51---- 6.30---- 7.09
---------- ไม้2w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.43---- 5.32---- 6.20---- 7.09---- 7.98
---------- ไม้3w--- 0.96---- 1.93---- 2.89---- 3.86---- 4.82---- 5.79---- 6.75---- 7.72---- 8.68
85องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.39---- 3.19---- 3.98---- 4.78---- 5.58---- 6.37---- 7.17
---------- ไม้2w--- 0.89---- 1.79---- 2.69---- 3.58---- 4.48---- 5.38---- 6.27---- 7.17---- 8.07
---------- ไม้3w--- 0.97---- 1.95---- 2.93---- 3.90---- 4.88---- 5.85---- 6.83---- 7.81---- 8.78
90องศา- ไม้1