- วิธีการตี Tomahawk, Cobra + Spin แบบละเอียด และเทคนิคการพัตต์เบื้องต้น
http://www.pangya.in.th/data_download/multimedia/PY_Gamer_Zone.zip
- ขนาดไฟล์ : High Quality 35.1MB

จาก : http://www.pangya.in.th/download/multimedia.php

เทคนิค จาก webmaster pangya จาก : http://board.pangya.in.th/

http://board.pangya.in.th/viewtopic.php?t=87

Spin หน้า = กลิ้งลูกม้วนไปข้างหน้า (คลิกที่ลูกด้านบน หรือกด Ctrl+ขึ้น) เวลาตีให้กดขึ้นค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า
Spin หลัง = กลิ้งลูกม้วนกลับหลัง (คลิกที่ลูกด้านล่าง หรือกด Ctrl+ลง) เวลาตีให้กดลงค้างไว้ แล้วตีโดนปังย่า

Tomahawk Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Tomahawk Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขึ้น ลง แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หน้า) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกไปข้างหน้า + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดขึ้นอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

Cobra Super Spin x 2 (หลัง) =
ใช้เกจปังย่า + คลิกลูกกลับหลัง + เวลาตีกด ขวา ขึ้น แล้วกดลงอีกทีค้างไว้ + ตีโดนปังย่าและ Max Power ที่การตีครั้งแรกของสนาม

[ เงื่อนไขของการติด x 2 คือ ต้องใช้เกจปังย่า และ ติด Max Power สำหรับท่าพิเศษธรรมดาไม่จำเป็นต้อง Max นะครับ ]

ลองทำกันดูนะ เทคนิคเหล่านี้ช่วยในการปั๊มปังได้มากทีเดียว

http://www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=c04512

วิธี ~*Hole In One*~ หลุม 2 ด่านแรก

องศาทั้งหมด เทียบจากแกนYน่ะคับ)

----------------------ลม1----- ลม2----- ลม3----- ลม4----- ลม5----- ลม6----- ลม7----- ลม8----- ลม9
5องศา---ไม้1w--- 0.07---- 0.14---- 0.21---- 0.28---- 0.35---- 0.42---- 0.49---- 0.56---- 0.63
---------- ไม้2w--- 0.08---- 0.16---- 0.23---- 0.31---- 0.39---- 0.47---- 0.55---- 0.62---- 0.71
---------- ไม้3w--- 0.09---- 0.17---- 0.26---- 0.34---- 0.42---- 0.51---- 0.60---- 0.68---- 0.77
10องศา-ไม้1w--- 0.14---- 0.28---- 0.42---- 0.55---- 0.70---- 0.83---- 0.97---- 1.11---- 1.25
---------- ไม้2w--- 0.16---- 0.31---- 0.47---- 0.62---- 0.78---- 0.94---- 1.09---- 1.25---- 1.40
---------- ไม้3w--- 0.17---- 0.34---- 0.51---- 0.68---- 0.85---- 1.02---- 1.19---- 1.36---- 1.53
15องศา- ไม้1w--- 0.21---- 0.41---- 0.62---- 0.83---- 1.03---- 1.24---- 1.45---- 1.66---- 1.86
---------- ไม้2w--- 0.23---- 0.46---- 0.70---- 0.93---- 1.16---- 1.40---- 1.63---- 1.86---- 2.10
---------- ไม้3w--- 0.25---- 0.51---- 0.76---- 1.01---- 1.27---- 1.52---- 1.77---- 2.03---- 2.28
20องศา- ไม้1w--- 0.27---- 0.55---- 0.82---- 1.09---- 1.37---- 1.64---- 1.91---- 2.19---- 2.46
---------- ไม้2w--- 0.31---- 0.62---- 0.92---- 1.23---- 1.54---- 1.85---- 2.15---- 2.46---- 2.77
---------- ไม้3w--- 0.34---- 0.67---- 1.00---- 1.34---- 1.67---- 2.01---- 2.35---- 2.68---- 3.02
25องศา- ไม้1w--- 0.34---- 0.68---- 1.01---- 1.35---- 1.69---- 2.03---- 2.36---- 2.70---- 3.04
---------- ไม้2w--- 0.38---- 0.76---- 1.14---- 1.52---- 1.90---- 2.28---- 2.66---- 3.04---- 3.42
---------- ไม้3w--- 0.41---- 0.83---- 1.24---- 1.65---- 2.07---- 2.48---- 2.90---- 3.31---- 3.72
30องศา- ไม้1w--- 0.40---- 0.80---- 1.20---- 1.60---- 2.00---- 2.40---- 2.80---- 3.20---- 3.60
---------- ไม้2w--- 0.45---- 0.90---- 1.35---- 1.80---- 2.25---- 2.70---- 3.15---- 3.60---- 4.05
---------- ไม้3w--- 0.49---- 0.98---- 1.47---- 1.96---- 2.45---- 2.94---- 3.43---- 3.92---- 4.41
35องศา- ไม้1w--- 0.46---- 0.92---- 1.38---- 1.83---- 2.29---- 2.75---- 3.21---- 3.67---- 4.13
---------- ไม้2w--- 0.52---- 1.03---- 1.55---- 2.06---- 2.58---- 3.10---- 3.61---- 4.13---- 4.65
---------- ไม้3w--- 0.56---- 1.12---- 1.69---- 2.25---- 2.81---- 3.37---- 3.93---- 4.50---- 5.06
40องศา- ไม้1w--- 0.51---- 1.03---- 1.54---- 2.06---- 2.57---- 3.08---- 3.60---- 4.11---- 4.63
---------- ไม้2w--- 0.58---- 1.16---- 1.74---- 2.32---- 2.89---- 3.47---- 4.05---- 4.63---- 5.21
---------- ไม้3w--- 0.63---- 1.26---- 1.89---- 2.52---- 3.15---- 3.78---- 4.41---- 5.04---- 5.67
45องศา- ไม้1w--- 0.57---- 1.13---- 1.70---- 2.26---- 2.83---- 3.39---- 3.96---- 4.53---- 5.09


50องศา- ไม้1w--- 0.61---- 1.23---- 1.84---- 2.45---- 3.06---- 3.67---- 4.29---- 4.90---- 5.51
---------- ไม้2w--- 0.69---- 1.38---- 2.07---- 2.76---- 3.45---- 4.14---- 4.83---- 5.52---- 6.20
---------- ไม้3w--- 0.75---- 1.50---- 2.25---- 3.00---- 3.75---- 4.50---- 5.25---- 6.00---- 6.76
55องศา- ไม้1w-- 0..66---- 1.31---- 1.97---- 2.62---- 3.28---- 3.93---- 4.59---- 5.24---- 5.89
---------- ไม้2w--- 0.74---- 1.47---- 2.21---- 2.95---- 3.68---- 4.42---- 5.16---- 5.90---- 6.63
---------- ไม้3w--- 0.80---- 1.60---- 2.41---- 3.21---- 4.01---- 4.82---- 5.62---- 6.42---- 7.22
60องศา- ไม้1w--- 0.69---- 1.38---- 2.08---- 2.77---- 3.46---- 4.16---- 4.85---- 5.54---- 6.24
---------- ไม้2w--- 0.78---- 1.56---- 2.34---- 3.12---- 3.90---- 4.68---- 5.46---- 6.24---- 7.01
---------- ไม้3w--- 0.85---- 1.70---- 2.54---- 3.39---- 4.24---- 5.09---- 5.94---- 6.79---- 7.63
65องศา- ไม้1w--- 0.73---- 1.45---- 2.17---- 2.90---- 3.62---- 4.35---- 5.08---- 5.80---- 6.53
---------- ไม้2w--- 0.81---- 1.63---- 2.45---- 3.26---- 4.07---- 4.89---- 5.71---- 6.52---- 7.34
---------- ไม้3w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.44---- 5.33---- 6.21---- 7.10---- 7.99
70องศา- ไม้1w--- 0.75---- 1.50---- 2.26---- 3.00---- 3.76---- 4.51---- 5.26---- 6.01---- 6.76
---------- ไม้2w--- 0.85---- 1.69---- 2.54---- 3.38---- 4.23---- 5.07---- 5.92---- 6.77---- 7.61
---------- ไม้3w--- 0.92---- 1.84---- 2.76---- 3.68---- 4.60---- 5.52---- 6.44---- 7.36---- 8.28
75องศา- ไม้1w--- 0.77---- 1.55---- 2.32---- 3.09---- 3.86---- 4.64---- 5.41---- 6.18---- 6.95
---------- ไม้2w--- 0.87---- 1.73---- 2.60---- 3.47---- 4.34---- 5.21---- 6.08---- 6.95---- 7.82
---------- ไม้3w--- 0.94---- 1.89---- 2.84---- 3.78---- 4.73---- 5.67---- 6.62---- 7.57---- 8.51
80องศา- ไม้1w-- 0..79---- 1.58---- 2.37---- 3.15---- 3.94---- 4.73---- 5.51---- 6.30---- 7.09
---------- ไม้2w--- 0.88---- 1.77---- 2.66---- 3.55---- 4.43---- 5.32---- 6.20---- 7.09---- 7.98
---------- ไม้3w--- 0.96---- 1.93---- 2.89---- 3.86---- 4.82---- 5.79---- 6.75---- 7.72---- 8.68
85องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.39---- 3.19---- 3.98---- 4.78---- 5.58---- 6.37---- 7.17
---------- ไม้2w--- 0.89---- 1.79---- 2.69---- 3.58---- 4.48---- 5.38---- 6.27---- 7.17---- 8.07
---------- ไม้3w--- 0.97---- 1.95---- 2.93---- 3.90---- 4.88---- 5.85---- 6.83---- 7.81---- 8.78
90องศา- ไม้1w--- 0.80---- 1.60---- 2.40---- 3.20---- 4.00---- 4.80---- 5.60---- 6.40---- 7.20
---------- ไม้2w--- 0.90---- 1.80---- 2.70---- 3.60---- 4.50---- 5.40---- 6.30---- 7.20---- 8.10
---------- ไม้3w--- 0.98---- 1.96---- 2.94---- 3.92---- 4.90---- 5.88---- 6.86---- 7.84---- 8.82

นำมาจาก http://www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=c04512
ในเว็บมีภาพให้ดูประกอบด้วย

อีกเว็บไซด์หนึ่ง : http://www.buscience15.com/webboard/index.php?PHPSESSID=9f841cd6004445ebf87e9c344b364a94&topic=497.msg5290

เทคนิคการเล่นเบื้องต้น แต่มีประโยชน์มากๆ สำหรับเทคนิคขั้นสูง
http://www.pangya.in.th/information_guide/manual_interface.php
ตรงนี้ให้อ่านให้ละเอียดนะครับ จะช่วยเรื่องการตีลูกได้มากทีเดียว

สำหรับด่านใหม่ๆ มีเทคนิคบอกด้วย ซึ่งผมก็ปั๊มปังจากด่าน wiz wiz และ blue moon เป็นประจำ
http://www.pangya.in.th/information_guide/course.php

เทคนิคดีดีจากไม้กอล์ฟ
http://www.pangya.in.th/information_guide/clubset.php

ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีก แต่อยากให้ติดตามกิจกรรม ชมหน้าเว็บไซด์หลัก ประกอบกับเว็บบอร์ดไปด้วย เว็บหลักๆ มีดังต่อไปนี้

http://www.pangya.in.th/main.php
http://board.pangya.in.th
http://www.pramool.com:443/webboard/list3.php3?cate=gam_pangya


edit @ 2005/10/01 09:14:13

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เง้อ ไปเอามาลงเลยหรอ=w="

#1 By เสือม้า►►► on 2005-09-30 04:26

ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลดี ๆ แบบนี้

รักพี่เอ็ม Gamers' Zone ที่สุดเลย >___<

#2 By สตรอเบอรี่ on 2005-09-30 15:43

ง่า แจ๋วเลย ขอบคุณครับ ๆ
ดีมาก ครับ

#4 By parkger (203.113.81.168) on 2005-10-20 09:27

น่าจะเอามาให้เล่นจริงๆทางอินเตอร์เน็ต

#5 By (61.19.168.119) on 2005-10-21 20:55

#6 By (203.151.140.122 /203.113.55.211) on 2005-10-21 21:06

ของกระจอกมไ่ต้องมาบอกก็รู้

#7 By untrajad (203.113.66.9) on 2005-10-25 15:36

#8 By (61.7.141.40) on 2005-10-26 09:39

Thankyou verymuch ขอบคุณมากๆค่ะ

#9 By ........ (58.10.204.151) on 2005-10-27 16:08

กำ เก่งๆๆจิงๆๆ

#10 By เด็กซ่า (61.19.233.250) on 2005-10-28 09:32

#11 By นั (202.143.156.14 /192.168.1.90) on 2005-10-31 15:56

พไกเรสะพ่เ 12546/78569

#12 By นัฐวุฒิ อินทร์จันทร์ (202.143.156.14 /192.168.1.90) on 2005-10-31 15:58

พไกเรสะพ่เ 12546/78569

#13 By นัฐวุฒิ อินทร์จันทร์ (202.143.156.14 /192.168.1.90) on 2005-10-31 15:58

พไกเรสะพ่เ 12546/78569

#14 By นัฐวุฒิ อินทร์จันทร์ (202.143.156.14 /192.168.1.90) on 2005-10-31 15:58

#15 By เพียน (203.151.140.117 /203.113.55.197) on 2005-11-01 12:59

ดี คับ แต่น่าจะบอก การ โฮอินวัน หลุม 6 หลุม 16 นะ คับ ขอบคุณ

#16 By bell0pang (203.172.211.249) on 2005-11-01 13:08

ดี คับ แต่น่าจะบอก การ โฮอินวัน หลุม 6 หลุม 16 นะ คับ ขอบคุณ

#17 By bell0pang (203.172.211.249) on 2005-11-01 13:08

กำ กำ กำ กำ กำ กำ

#18 By กำ (221.128.122.7 /192.168.3.166) on 2005-11-01 15:43

มืงจาลองกับกุป่าว มีไรก็ซิบมา [Outdo]L!ng พ่อมืงตายหรอสัดแน่จริงมาเจอกะกุ

#19 By ... (202.142.208.12 /192.168.3.1) on 2005-11-02 09:49

ขอบคุณครับ

#20 By nuckbrw (203.172.211.249) on 2005-11-03 12:51

งงเลยอะคับตารางลม

#21 By (203.172.104.158) on 2005-11-03 21:23

ฆ)ฤ)()ฤ)

#22 By โฉฎฏ (61.91.210.82) on 2005-11-05 22:53

ยากจัง

#23 By visaves(ชื่อในเกม) (61.91.210.82) on 2005-11-05 22:57

เง้อ จูเนี่ยเอโฮ30เองคนด่าระนาวอิอ่อนด่าเยอะเลยบางคนมากกกว่าเรา1เองว่าตลอดเลย แงๆๆ

#24 By อิอิ (61.19.220.253) on 2005-11-11 11:37

งงอะ

#25 By อินุยาฉะ (61.91.193.110) on 2005-11-11 16:21

ขอบคุณมากที่บอกลมสวยๆๆครับmayubon

#26 By mayubon (203.151.140.119 /203.113.55.207) on 2005-11-16 19:18

#27 By .. (202.129.11.94 /unknown) on 2005-11-23 14:17

o-ploy_samard@hotmail.com

มีข่าวสารอารัยส่งมาให้ด้วย

#28 By (202.129.11.94 /unknown) on 2005-11-23 14:19

o-ploy_samard@hotmail.com

มีข่าวสารอารัยส่งมาให้ด้วย

#29 By -0.0- (202.129.11.94 /unknown) on 2005-11-23 14:20

แฮ่ๆเจ๋งจริงๆเลย แต่... ผ๊มยางม่ายด้ายเล่นเยยแงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...

#30 By gf (203.172.210.201) on 2005-11-24 10:59

(แบร่)

#31 By (203.113.45.228) on 2005-11-26 02:00

(แบร่)

#32 By (203.113.45.228) on 2005-11-26 02:00

76

#33 By จักรกริช (203.172.220.161) on 2005-11-28 10:30

ขอบคุง

#34 By ตูม (203.188.34.206) on 2005-11-28 20:25

#35 By (203.113.61.132) on 2005-11-30 12:47

k,,,lfklfjdhfnvhdkhbrhkipsssskdf.ikfjdddf.com

#36 By (203.156.133.239) on 2005-11-30 16:13

#37 By (203.118.99.4 /203.118.99.186) on 2005-11-30 17:28

dfdfd

#38 By not (202.57.165.197) on 2005-12-06 12:38

dfdfd

#39 By not (202.57.165.197) on 2005-12-06 12:38

#40 By godream02 (203.156.132.122) on 2005-12-20 08:11

#41 By (203.172.206.71) on 2005-12-20 09:39

สุดยอดไปเลยครับดฮอินวัน

#42 By อาร์ม (202.129.49.211 /192.168.1.48) on 2005-12-22 10:02

.

#43 By นาย (203.114.105.82) on 2005-12-23 14:55

#44 By (58.10.35.38) on 2005-12-28 17:28

ขอขอบคุณที่ให้เทคนิคท่าต่าง แต่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลย

#45 By พีช (203.113.44.7) on 2006-01-08 20:10

#46 By ฐาปนิศร (125.24.31.75) on 2006-01-12 16:28

อะไร#47 By (125.24.16.85) on 2006-01-12 19:53

รู้ปะพี่เราชอบปังย่า เดี๋ยวจะซื้ออาริน

#48 By เด็กแนวเกย์ 007 (125.24.3.102 /192.168.10.229) on 2006-01-17 13:44

#49 By jake (203.146.166.227 /127.0.0.1) on 2006-01-19 10:11

#50 By jake (203.146.166.227 /127.0.0.1) on 2006-01-19 10:11