"พงษ์ศักดิ์"ยืนยันไม่ได้ล้มรถไฟฟ้า 2 สายทาง
โดย ผู้จัดการออนไลน์29 สิงหาคม 2548 14:57 น.
รมว.คมนาคมยืนยันไม่ได้ล้มโครงการรถไฟฟ้า 2 สายทาง เพียงแต่ 5-10 ปีแรก จะนำระบบรถเมล์ด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที มาวิ่งก่อน รอปริมาณผู้โดยสารในเส้นทางเพิ่มขึ้น จนรายได้คุ้มการลงทุนจึงเอาระบบรางมาวางทดแทน ถือเป็นการบริหารเงินลงทุนจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในโครงการ พร้อมสั่งให้ สนข.ทำแผนรายละเอียดการเดินรถบีอาร์ที ใน 2 สัปดาห์

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้า 2 สายทาง คือ สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) สายสีส้ม (บางกะปิ-สามเสน-บางบำหรุ) ว่า รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้เป็นการล้มโครงการ เพียงแต่การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้เงินลงทุนของภาครัฐในขณะนี้ ในเบื้องต้นเมื่อปริมาณผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวยังไม่สูงนัก รัฐบาลจะนำรถเมล์ด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที มาวิ่งไปก่อน ซึ่งสามารถลดวงเงินลงทุนได้กว่า 200,000 ล้านบาท เพราะระบบรถบีอาร์ทีนี้ มีต้นทุนการลงทุนเพียงกิโลเมตรละ 200 ล้านบาท เท่านั้น

แต่เมื่อปริมาณผู้โดยสารในสายทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น จนอยู่ในปริมาณที่คุ้มค่าการลงทุนระบบราง ในระยะเวลาอีก 5-10 ปีข้างหน้า ก็จะมีการนำระบบรถไฟฟ้ามาจัดวางในสายทางที่เตรียมไว้ได้ทันที ซึ่งเส้นทางรถบีอาร์ทีนี้ จะมีการเวนคืนไหล่ทางเพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้าไว้ในโอกาสเดียวกัน

โดยปกติรถบีอาร์ทีนี้ ไม่ใช้ระบบรถเมล์ทั่วไป แต่จะกันเขตถนนให้วิ่งอยู่ในเลนของตัวเอง โดยไม่มีระบบไฟแดงมาชะลอการเดินรถ และเส้นทางจะมีทั้งการวิ่งอยู่บนดินและยกระดับ ในอนาคตก็สามารถนำระบบรางมาวิ่งทับบนเส้นทางได้ทันที นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

สำหรับประเด็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการ จะกระทบกับสิ่งที่รัฐบาลใช้หาเสียงหรือไม่ เพราะมีการหาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า 10 สาย ระยะทาง 290 กม. ใน 5 ปีนั้น นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบรถเมล์ด่วนพิเศษ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เช่นกัน และโครงการระบบรถไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนาระบบรางในเส้นทางดังกล่าว รัฐบาลจะเดินหน้าจัดรูปที่ดินในสายทางรถไฟฟ้าทุกสาย เพื่อเป็นการกระจายการเติบโตของชุมชน ตามโครงการมีนโยบายที่จะทำโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบขนส่งและการการเติบโตของเมืองไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับปัญหาการซื้อคืนระบบรางนั้น เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ภาครัฐจะไม่ซื้อคืนสัมปทานของ บริษัทระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส. และจากบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (บีเอ็มซีแอล) แต่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบตั้งหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแลกำหนดการจัดเก็บค่าโดยสารแทน ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมโครงสร้างไว้แล้ว แต่ยังจะไม่แถลงข่าวให้ทราบ โดยในอนาคตการจัดเก็บค่าโดยสารจะอยู่ในอัตราขั้นต่ำตั้งแต่ 20-35 บาท ซึ่งจะเป็นราคาจัดเก็บเดียวกันของระบบรถไฟฟ้าทั้งระบบ

"สำหรับการจัดทำแผนรายละเอียด การเดินรถบีอาร์ทีนั้น ได้มอบหมายให้ สนข. ไปจัดทำแผนรายละเอียดภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนที่กระทรวงคมนาคมจะนำแผนดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนหน้า" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

นายคำรบลักขิ์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการ สนข. เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะปรับเปลี่ยน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) และสายสีส้ม (บางกะปิ สามเสน- บางบำหรุ) ไปเป็นใช้รูปแบบการขนส่งอื่น หรือรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT) เพื่อลดวงเงินลงทุนในโครงการระบบราง จาก 5.5 แสนล้านบาท เหลือ 3.4 แสนล้านบาท เพื่อนำเงินไปแก้ปัญหาน้ำของประเทศนั้น

สนข. ในฐานะผู้ที่ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายระบบรางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ เข้าใจว่ารัฐบาลมีความจำเป็น เนื่องจากขณะนี้ภาระของประเทศเปลี่ยน และมีปัญหาเร่งด่วนอย่างอื่นที่รัฐบาลต้องดูแล สนข.ในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมรับนโยบาย และที่ผ่านมา สนข. ก็ทราบดีว่า การเร่งรัดการก่อสร้างระบบรางระยะทาง 290 กิโลเมตร ในระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นเรื่องที่หนักมาก แต่ก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายแต่แรก หากรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการพร้อมปฏิบัติตาม

ที่ผ่านมา ยอมรับว่าเงินลงทุนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ทั้งสายสีส้ม และสายสีม่วง จะสูงมาก เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ เนื่องจากในสายทางมีบางช่วงที่ผ่านย่านชุมชนที่หนาแน่น ทำให้ต้นทุนค่าเวนคืนสูง ไม่นับรวมปัญหาต่อต้านคัดค้านจากมวลชน นายคำรบลักขิ์ กล่าว

สำหรับรายละเอียดของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้านั้น โครงการสายสีม่วง(บางใหญ่ บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) ระยะทาง 40 กม. งบประมาณ 94,585 ล้านบาท และสายสีส้ม (บางกะปิ สามเสน- บางบำหรุ) ระยะทาง 24 กม. งบประมาณ 73,268 ล้านบาท ในขณะที่โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้น ประกอบด้วย สายสีแดงเข้ม (รังสิต-มหาชัย) ระยะทาง 65 กม. วงเงิน 71,847 ล้านบาท สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-สุวรรณภูมิ ) โครงข่ายแอร์พอร์ต ลิงค์ (มักกะสัน-สุวรรณภูมิ) ระยะทางรวม 50 กม. งบประมาณลงทุน 54,111 ล้านบาท
จาก : http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9480000116887

Comment

Comment:

Tweet

ชอบมากเลย

#22 By โหลดเพลง mp3 (117.47.178.6) on 2009-10-28 18:25

ชอบมากเลย

#21 By โหลดเพลง mp3 (117.47.179.50) on 2009-09-08 07:13

umsbjkpc zodgkjlz raanvral

#20 By CuhjvmaJYacjDg (94.102.49.213) on 2009-08-15 03:57

obtyivtq epvjgekl mcwtxpkm

#19 By SdqjpnnOYpTQ (94.102.49.213) on 2009-08-15 02:36

kwdaeqmn jpaziuiy ozzragoy

#18 By tpduKsQAVSTRXGO (94.102.49.213) on 2009-08-15 01:10

brwbssff faidgqhp owxxtkpx

#17 By SinpbhFTOSpyPTQawLD (94.102.49.213) on 2009-08-14 23:46

inafngck qctlzbck urtfwohj

#16 By ZehdDUQOC (94.102.49.213) on 2009-08-14 22:19

tbwgidvu mekkpwrw vjmbysbq

#15 By BJsEHGOgS (94.102.49.213) on 2009-08-14 20:54

fxcxbfex dgvanvpz uxyxfato

#14 By eoahdCGZ (94.102.49.213) on 2009-08-14 19:26

trfyxgkw efrhmjtq iaiamtcj

#13 By IulZmBFPKwjb (94.102.49.213) on 2009-08-14 18:00

nggefevr cofguoek sbjsngcb

#12 By NMaJNKcdidDV (94.102.49.213) on 2009-08-14 16:36

kywsjsol kenupvzo wxznbpmo

#11 By eEakUJsgBQro (94.102.49.213) on 2009-08-14 15:11

ycmyirhx ywydkwnb jlramqqe

#10 By kNBRhvCAlH (89.248.172.50) on 2009-08-10 02:42

ibicnvmn amekyxoc htaucnwp

#9 By UdfJvvXSSo (89.248.172.50) on 2009-08-10 01:17

ssmwbnld lcclbccf pdchkmbr

#8 By eHEpNrteNwMBiALmdBZ (89.248.172.50) on 2009-08-09 23:54

aiobetfe uvpuymhf ilufocyz

#7 By ZfZPKksidpICT (89.248.172.50) on 2009-08-09 22:29

pltbdejy qsfsbpze ghjlblls

#6 By ElxQVAne (95.169.190.71) on 2009-08-01 11:33

ggvftenh ntukkffy wsramgbt

#5 By YYRJDeJCVVZQuxwlmw (95.169.190.71) on 2009-08-01 10:11

wksctpfu ermvkvay qeypiamr

#4 By jbZdpTDyqfj (95.169.190.71) on 2009-08-01 07:31

fLjbWZ iskysmtg kimczeso juvpiudn

#3 By OzsMjGtrCnehYxc (89.248.172.50) on 2009-07-28 14:38

eEp6mi bqmnvlga vbxowgfx dyxberhj

#2 By QwZoDuBFyG (89.248.172.50) on 2009-07-21 11:18

big smile big smile

#1 By mp3 (114.128.76.144) on 2009-07-07 12:08