แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาคาราโอเกะภาษาไทย
 
 
วิธีหา sticker เข้าไปใน ร้านค้าสติ๊กเกอร์ กดปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหา จากนั้นพิมพ์คำว่า เสือ หรือ Tiger แล้วหารูปเสือสีเหลืองหน้าตาแบบด้านบน ชื่อ Little Tiger Cute TK Smart Suit Man หรือ  เสือน้อย สูทเท่ เด็กผู้ชาย น่ารัก
ทุกวันนี้ไมไ่ด้เข้ามาที่ Blog Exteen เพราะมัวแต่เล่น facebook, line จนลืมไปเลยว่าเคยมี blog นี้ และตอนนี้ก็ใช้ blog แห่งนี้มาตั้งแต่ 2006 เกือบจะ 8 ปีแล้ว
 
ถ้าหา blog ที่นี่ไม่ล่มบ่อย ยังทำงานได้ดีก็อยากกลับมา